Factoring

Factoring styrker væksten

Factoring med AL Finans frigør likviditet til sikker vækst i din virksomhed

Beregn fordele Book et møde

Sådan styrker factoring din virksomhed

Med factoring outsourcer du debitorbogholderiet til AL Finans, så du kan fokusere på kerneforretningen.
Samtidig aktiverer du dine debitorer og optimerer din likviditet.
Det giver ekstra plads i økonomien til udvikling og vækst. 

Factoring i praksis

I sender fakturaer til jeres kunder, som I plejer, med kopi til os. Vi udbetaler 80% af fakturaen med det samme og står for al videre debitorhåndtering. Al administration foregår gennem AL Finans Online, så det er nemt at følge debitorbogholderiet og hente bogføringsdata direkte ind i regnskabet.

Factoring består af to dele

Debitorfinansiering

Debitorfinansiering

Al administration foregår gennem AL Finans Online. I sender fakturaer til jeres kunder, som I plejer, med kopi til os. Vi udbetaler op til 80% af fakturaen dagen efter og står for al videre debitorhåndtering. Det frigiver likviditet, som kan bruges til skabe vækst i virksomheden. 

Kort sagt: Du aktiverer dine debitorer og optimerer din likviditet.

Debitorservice

Debitorservice

Factoring er også debitorservice: Du outsourcer hele din virksomheds debitorbogholderi til AL Finans. Vi håndterer herefter indbetalings- og rykkerprocedurer i forhold til kunderne. Det frigiver ressourcer internt i virksomheden til udvikling og drift.

Tilvalgsprodukter

Som factoringkunde hos AL Finans får du øget sikkerhed og mere tid til forretningen
ved at tilvælge disse produkter:

Risikostyring

Risikostyring

Gennem vores samarbejdspartner, Atradius, tilbyder vi selektiv debitorforsikring af dine kunder på de fleste eksportmarkeder. Du tilbydes kreditvurdering af din virksomheds kunder og mulighed for at forsikre dig mod konkurs hos kunderne.

Inkasso

Inkasso

Skulle en kunde nægte at betale, har AL Finans også mulighed for at iværksætte og administrere inkassosager. Det er en enkel og let løsning, der fritager din virksomhed for det møjsommelige arbejde.

Fordele ved factoring

Flere og flere virksomheder vælger i dag factoring som en moderne og rentabel måde at outsource debitorbogføringen på, - nøjagtigt som man outsourcer fx salg, marketing og regnskab.
Det giver en lang række fordele:

 • Styrket likviditet og mulighed for økonomisk råderum skaber værdi og udvikling i virksomheden
 • Factoring frigør tid og ressourcer i virksomheden
 • Factoring er både væsentligt billigere og mere fleksibelt end at skulle udtage virksomhedspant til en kassekredit
 • Online integration hos AL Finans – fakturaer ses med det samme i systemet. Det gælder også indbetalinger.
 • Factoring giver større sikkerhed for, at dine kunder betaler

Factoring kan særligt være en fordel, hvis:

 • der er store sæsonudsving i salget.
 • egne leverandørerne har korte betalingsfrister
 • hvis man kan opnå kontantrabat hos egne leverandørerne
 • egne kunder kræver lange kredittider
 • der er tale om en vækstvirksomhed

Factoring vs. bankfinansiering

Skal din virksomhed vælge mellem enten en kassekredit i banken eller en factoringløsning, kan factoring være langt den mest attraktive af de to finansieringsformer – særligt hvis banken forlanger et virksomhedspant for at stille kreditten til rådighed. Ved et virksomhedspant er det nemlig hele forretningen, der bliver pantsat. Ved factoring er det kun debitorerne. 

Desuden vil der ved virksomhedspant også være en væsentlig forskel på opstartsprisen. Et virksomhedspant koster 1,5% af virksomhedspantets værdi, plus tinglysningsafgift på 1.660 kr. Det vil sige, at en kredit på 5 mio. kr. vil have en opstartsomkostning på 76.600 kr. En factoringaftale udløser kun tinglysningsafgiften – og altså en besparelse på 75.000 kr. i dette eksempel.

 

Derfor bruger vi factoring

Se hvordan forskellige factoring kunder drager nytte af samarbejdet med AL Finans. Vil du også nyde godt af de samme fordele ved øget likviditet , kan du bestille et møde med en af vores factoring eksperter her.

Factoringløsningen har givet os to ting: Et, de kreditfaciliteter, vi havde behov for, og to, en ekstern rykkerprocedure fra en samarbejdspartner, der har respekt i udlandet. Det betyder, at kunderne, efter vores opfattelse, betaler hurtigere.

Carsten Frydkjær

Direktør, Prime Ocean

I dag kan alle mennesker godt forstå, at i stedet for at pengene ligger ude hos kunderne, kan man lige så godt få dem med det samme, så man kan få pengene ud at arbejde.

Martin Lindhard

Direktør, Papyrex A/S

Nogle af vores factoring kunder

Disse virksomheder bruger også factoring hos AL Finans

.

Euromic

FN

Pack tech

Cat & Co

.


IT 2 Trust

Hesselholt

Svendsen Sport

   

 

 


 

Popz

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan sender vi fakturaer til AL Finans?

AL Finans’ factoringsystem bliver integreret med jeres bogholderisystem. Hver gang I sender en faktura, sendes en kopi direkte ind i vores system, hvor den behandles, hvorefter der sker udbetaling til jer.

Hvem kan bruge factoring?

Virksomheder med en årsomsætning over syv mio. kr, der sælger varer med kredit. Factoring kan kun bruges til B2B salg, da vi ikke kan kreditvurdere privatkunder. Til gengæld kan vi hjælpe med kreditvurdering af erhvervskunder over stort set hele verden. I kan beregne din virksomheds fordele ved factoring her.

Hvordan kommer vi i gang med factoring?

Book et  møde med en af vores factoringeksperter. Her gennemgår vi virksomhedens kundebase og andre forhold af betydning for samarbejdet og beregner, om en factoring-aftale vil være gunstig for jer – og for AL Finans. I kan booke mødet lige her.

Hvor hurtigt kan vi komme i gang med factoring?

Når vi er enige om en aftale, går der ca. 2 uger før alle formaliteter og systemer er på plads. Der skal fx underskrives fuldmagter, og jeres revisorer skal acceptere den ændrede regnskabspraksis. Det hele starter med et møde – det kan du booke her.

Hvad koster factoring?

Der betales et gebyr pr. faktura, der fastsættes afhængig af antal fakturaer og engagementets størrelse. Udover det, er der en kassekreditrente, der fastsættes på baggrund af engagementets størrelse, virksomhedens og kundernes branche og risikoprofiler. 

Hvordan får vi adgang til vores dokumenter?

Det er let: Som factoring kunde har du adgang til AL Finans Online, hvor I får et nemt og hurtigt overblik over debitorer, fakturaer og likviditet. Samtidig kan jeres kunder logge ind og se deres egen debitorkonto, printe fakturakopier, etc. 

Hvor meget får vi udbetalt med det samme?

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, og fastsættes i den indledende fase af samarbejdet. Langt de fleste lander på 80%.

Hvor hurtigt får vi udbetaling?

AL Finans udbetaler den aftalte procentdel af hver faktura, så snart vi modtager dem. Restbeløbet udbetales, når kunden har betalt sin faktura.

Hvordan oplever vores kunder factoring?

Jeres kunder vil opleve en lettere administration i hverdagen, når de får online adgang til kontoudtog, fakturakopier og meget andet. Deres betalingsbetingelser er de samme som altid, og I fakturerer dem helt, som I plejer. 

Beregn fordelene ved factoring

Brug to minutter på at beregne din virksomheds fordele ved øget likviditet og
frigjorte ressourcer gennem factoring. 

1  Beregn pris og merlikviditet

Først beregnes der, hvor meget factoringaftalen vil koste, samt hvor meget merlikviditet, den vil frigøre. 

.

1 Indtast dine forudsætninger

Kontakt os for en individuel beregning, hvis du har mere end 10.000 fakturaer p.a.

2 Udnyt merlikviditeten

Få et realistisk billede af, hvad den beregnede merlikviditet kan betyde for din virksomhed i disse tre scenarier:


Med beregneren har vi givet dig en indikation af investeringen og et par gode forslag til udnyttelse af merlikviditeten. Vi håber, at beregningerne kan være udgangspunktet for starten på en mere detaljeret dialog.

Kom igang med factoring

2.1 Kontantrabatter

Ved udnyttelse af kontantrabatter, opnår virksomheden et positivt nettoresultat – og tjener altså penge på et samarbejde med AL Finans.

2.2 Øget aktivitet i virksomheden

Vælger du at investere din merlikviditet i et kendt marked og til en kendt dækningsgrad, skaber du meromsætning med din likviditet og høster værdi gennem et forøget dækningsbidrag.

2.3 Outsourcing af debitorbogholderiet

Factoring giver virksomheden mulighed for at spare eller rokere rundt på ressourcerne.

Beregningerne er gennemført

Vi håber, du kan se de muligheder, der åbner sig ved at bruge factoring i din virksomhed.

Med beregneren har vi givet dig en indikation af investeringen og et par gode forslag til udnyttelse af merlikviditeten. Vi håber, at beregningerne kan være udgangspunktet for starten på en mere detaljeret dialog.

Kom igang med factoring

1 Dine forudsætninger

Nulstil alt

Dit resultat bliver vist her

 • Skjul detaljerVis detaljer
  Nuværende gennemsnitligt debitorudestående i kr. {{NuvaerendeGennemsnitligtDebitorudestaaendeIKr | customCurrency:"":",":".":0}}
  Fremtidigt gennemsnitligt debitorudestående i kr. {{FremtidigtGennemsnitligtDebitorudestaaendeIKr | customCurrency:"":",":".":0}}
  Kreditbehov – kreditmaksimum i kr. {{KreditbehovKreditmaksimumIKr | customCurrency:"":",":".":0}}
  Erfaringsmæssigt træk på factoringkredit i kr. {{ErfaringsmaessigtTraekPaaFactoringkreditIKr | customCurrency:"":",":".":0}}
  Rente på kreditfacilitet i procent {{RentePaaKreditfacilitetIProcent}}
  Beregnet gebyr pr. stk. i kr. {{BeregnetGebyrPrStkIKr | customCurrency:"":",":".":0}}
Beregnet årlig håndteringsprovision {{BeregnetAarligHaandteringsprovision | customCurrency:"":",":".":0}}
Årlig bruttoudgift i alt i kr. {{AarligBruttoudgiftIAaltIKr | customCurrency:"":",":".":0}}
Øget likviditet til virksomheden i kr. {{OEgetLikviditetTilVirksomhedenIKr | customCurrency:"":",":".":0}}

2.1 Kontantrabatter

Nulstil

Dine resultater vil blive vist her

 • Skjul detaljerVis detaljer
  Årlige indkøb i kr., hvor der kan realiseres kontantrabat {{indtastAarligtIndkoebIKrHvorDerKanRealiseresKontantrabat21 | customCurrency:"":",":".":0}}
  Besparelse ved opnåede kontantrabatter i kr. {{BesparelsePgaOpnaeedeKontantrabatterIKr21 | customCurrency:"":",":".":0}}
  Årlig bruttoudgift ved factoring i kr. {{AarligBruttoudgiftVedFactoringIKr21 | customCurrency:"":",":".":0}}
Nettoresultat for virksomheden i kr. {{NettoresultatForDigIKr21 | customCurrency:"":",":".":0}}

2.2 Øget aktivitet i virksomheden

Nulstil

Dine resultater vil blive vist her

 • Skjul detaljerVis detaljer
  Investering/øgede faste omkostninger i kr. {{indtastInvesteringOegetOmkostningIKrV22 | customCurrency:"":",":".":0}}
  Øget dækningsbidrag i kr. {{OegetDaekningsbidragIKrV22 | customCurrency:"":",":".":0}}
  Årlig bruttoudgift ved factoring i kr. {{AarligBruttoudgiftVedFactoringIKrV22 | customCurrency:"":",":".":0}}
Nettoresultat for virksomheden i kr. {{NettoresultatForDigIKrV22 | customCurrency:"":",":".":0}}

2.3 Outsourcing af debitorbogholderiet

Nulstil

Dine resultater vil blive vist her

 • Skjul detaljerVis detaljer
  Årlig besparelse i faste omkostninger i kr. {{AarligBesparelseIFasteOmkostningerIKr23 | customCurrency:"":",":".":0}}
  Årlig bruttoudgift ved factoring i kr. {{AarligBruttoudgiftVedFactoringIKr23 | customCurrency:"":",":".":0}}
Nettoresultat for virksomheden i kr. {{NettoresultatForDigIKr23 | customCurrency:"":",":".":0}}

Bemærk - du har mulighed for flere tillægsberegninger i boksen for oventil venstre

Book et møde om factoring

Udfyld skemaet, og en af vores factoringeksperter vil kontakte dig for aftale om et møde.

Tak for din henvendelse!

Du vil blive kontaktet af en af vores factoring eksperter for aftale om et møde.

AL Finans Online

Factoringkunder

Er du factoring kunde hos os finder du alle relevante data i AL Finans Online, som er din netbank på factoring.

Debitorer

Har du modtaget en faktura eller kontoudtog fra AL Finans, kan du tilgå din konto via AL Finans Online.

Her har du også altid mulighed for at hente en kopi af en faktura eller kreditnota. Du skal blot anvende dit unikke bruger ID og kodeord for at logge på. Du finder dit bruger ID og kodeord i dit velkomstbrev, kontoudtog eller i rykkerskrivelse.

Kontakt
Luk

Information

AL Finans A/S

Sluseholmen 2
2450 København SV
Google Maps

Hovednummer

+45 43 43 49 00 

Salg
Lån, Leasing og Factoring

finanssalg@al-finans.dk
+45 43 24 49 20

Kundeservice
Lån og Leasing 

kundeservice@al-finans.dk
+45 43 24 49 10

Kundeservice 
Factoring

factoring@al-finans.dk
+45 43 24 49 90

 

Bestil en opringning

Tak for din henvendelse

Din forespørgsel er nu sendt, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

Der skete desværre en fejl

Din forespørgsel blev ikke sendt, prøv venligst igen.