Overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

AL Finans overfører personlysninger til virksomheder, der videregiver, eller har underdatabehandlere i tredjelande, dvs. lande uden for EU og EØS.

Det drejer sig om de følgende oplistede virksomheder i de neden for angivne lande.

Experian A/S (CVR nr. 63670928) som er beliggende i Danmark, men videresender data til Storbritannien.         

Vi kan oplyse, at kommissionen har truffet afgørelse om, at beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt efter persondataforordningens artikel 45, og Storbritannien betragtes som et såkaldt sikkert tredjeland.

AXA France IARD – Danmark (CVR nr. 40006303) og AXA France Vie - Danmark (CVR nr. 40006168), som er beliggende i Danmark, men videresender data til Storbritannien.         

Vi kan oplyse, at kommissionen har truffet afgørelse om, at beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt efter persondataforordningens artikel 45, og Storbritannien betragtes som et såkaldt sikkert tredjeland.