Gebyroversigt for privatleasing

Omkostninger

Beløb inkl. moms

Tegning af panthaverinteresseforsikring eller notering af panthaverdeklaration

kr. 1.562,00

Manglende oplysninger om adresseskift – adresse ubekendt

kr. 437,50

Gebyr for afdragshenstand

kr. 312,50

Arkivforespørgsel p.t. pr. time.

kr. 781,25

Forsikringsskift og andre forsikringsmæssige ekspeditioner

kr. 468,75

Gebyr for undersøgelse af forsikring eller registreringsforhold

kr. 312,50

Gebyr for øvrige nødvendige ekspeditioner, der beror på leasingtagers forhold

kr. 312,50

Andet arbejde (pr. påbegyndt arbejdstime)

kr. 781,25

Afvisning/tilbageførsel/afmelding af betalinger via PBS/Nets

kr. 243,75

Genbestilling af reg. attest i DMR inkl. DMR gebyr

kr. 312,50

Genbestilling af nummerplade (eksklusiv faktiske omkostninger)

kr. 625,00

Bestilling af 3 nummerplade (eksklusiv faktiske omkostninger

kr. 312,50

Fremsendelse af posteringsoversigt

kr. 218,75

Kopi af tidligere fremsendt faktura/opkrævning

kr. 218,75

Gebyr ved manglende betaling af grøn ejerafgift

kr. 468,75

Gebyr for telefonrykning, brevrykning og opsigelse – pr. rykning

kr. 100,00

Gebyr for fremsendelse af kopi af kontrakt

kr. 187,50

Gebyr for manglende aflevering af bilen med tillæg af de faktiske omkostninger herunder skadeanmeldelser, nøgler, reg. attest, servicebog, vinter/sommerdæk, andet udstyr og manglende rengøring

kr. 1.250,00

Aflevering af bil på et sted som ikke er anvist af AL Finans med tillæg af faktiske omkostninger

kr. 1.875,00

Morarente ved for sen betaling I henhold til gældende lovgivning

Omkostninger til inkassokonsulent opkræves i henhold til gældende lovgivning

September 2022. Der tages forbehold for fejl og ændringer.