Information til jobansøgere 

I forbindelse med rekruttering hos AL Finans behandler vi dine personoplysninger som anført nedenfor. AL Finans er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit CV med henblik på at evaluere din ansøgning. Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv.

  Såfremt den pågældende stilling kræver, at du gennemfører personlighedstests eller lignende, vil du blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt, og indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Resultaterne vil blive slettet efter evalueringsprocessen er afsluttet, eller når det ikke længere er relevant at opbevare.

  Hvis du tilbydes ansættelse i AL Finans, vil du blive bedt om, at aflevere kopi af din straffeattest. Denne vil naturligvis også blive behandlet fortroligt.

  Vi behandler din ansøgning, CV samt relevante bilag, forud for eventuel indgåelse af et ansættelsesforhold. Baggrunden for at vi gør dette, er, at vi har en legitim interesse i form af gennemførelse af en ansættelsesproces. Vores grundlag for at behandle disse oplysninger er derfor interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, vedrørende legitime interesser.

  Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit samtykke dertil.

  Hvis du bliver tilbudt en stilling hos AL Finans, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen, blive en del af din personlige personalemappe hos os.

  Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på 3 måneder efter vores afslag.

  Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du sende en mail til HR@al-finans.dk.

  Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine personoplysninger i visse tilfælde slettes.

  Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger og bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

  Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på HR@al-finans.dk eller på telefon 43434900.

  Yderligere kontaktoplysninger:

  Databeskyttelsesrådgiver DPO i Arbejdernes Landsbank DPO@al-bank.dk

  Databeskyttelsescontroller DPC i AL Finans DPC@al-finans.dk

  Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på GDPR@al-finans.dk. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København.