Gebyroversigt for lån

Omkostninger

Beløb inkl. moms

Afvisning/tilbageførsel af betalinger via Nets

kr. 275

Andet arbejde, fx kopi af lånedokumenter som er på fjernarkiv, engagementsforespørgsel m.v (pr. arbejdstime)

kr. 625

Bevilget ydelses- eller afdragsfrihed

kr. 750

Ekspeditionsgebyr ved aftaleoprettelse af billån (benzin- og dieselbil)

fra kr. 4.495 til kr. 5.500

Ekspeditionsgebyr ved aftaleoprettelse af lån til plugin hybrid eller elbil

kr. 4.500

Ekspeditionsgebyr ved ændring af kontraktens vilkår

kr. 4.995

Egen inkasso

kr. 500

Tegning af panthaverinteresseforsikring eller notering af panthaverdeklaration

kr. 1.250

Fremsendelse af kontoudtog eller afviklingsplan

kr. 0

Kontogebyr pr. ydelse

kr. 50

Kopi af lånedokumenter

kr. 300

Kopi af tidligere fremsendt advis/opkrævning

kr. 175

Notering af transport, udlæg eller håndpant (pr. sag)

kr. 1.000

Returnering af beløb efter kontraktens indfrielse

kr. 150

Rykning Almindelig brevrykning - rykker 1 Almindelig brevrykning - rykker 2 Opsigelse af kontrakt efter rykker 2 Omkostninger til inkassokonsulent opkræves i henhold til gældende lovgivning

kr. 100 kr. 100 kr. 100

Februar 2023. Der tages forbehold for fejl og ændringer.