Indsamling af brugerdata

Anmeldelser og udtalelser om AL Finans sker fra personer, som er kunder i AL Finans. Personerne har været i såvel mundtlig som skriftlig kontakt med AL Finans, og har efter aftale udtalt sig om deres oplevelse med AL Finans. 

Anmeldelserne er sendt via mail til AL Finans og herefter uredigeret indsat på alfinans.dk.