Finanstilsynets hvidvaskinspektion i AL Finans

Læs redegørelsen om inspektion i AL Finans

Den 10. maj 2023 var Finanstilsynet på inspektion i AL Finans.

Finanstilsynet har vurderet at inspektionen ikke gav anledning til tilsynsmæssige reaktioner jf. hvidvasklovens § 51.  

Læs hele redegørelsen om inspektion i AL Finans A/S (hvidvaskområdet)