Beskatning af fri firmabil 

Har du fri firmabil, skal du som privatperson betale SKAT af den.

Beskatning af firmabil 

Hvis du har fået stillet en bil til rådighed fra din arbejdsplads, som du også kører i privat - er der tale om en fri firmabil. Den firmabil skal du som privatperson betale skat af. Beløbet der skal betales, er en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg. Hvor meget du kører i bilen, har ingen betydning for den skat, du skal betale. 

Regler om beskatningsgrundlag 

Det reelle beskatningsgrundlag kender man først, når bilen er genberegnet efter senest 3 måneder. Reglerne gælder således kun for biler, som er omfattet af reglerne for genberegning. Reglerne blev indført den 3. oktober 2017 og foretages ved at dokumentere bilens markedsværdi senest når bilen er 3 måneder gammel. For at beregne den tekniske nyvognspris, tilbagediskonteres markedsværdien til bilens første indregistreringsdato, og således fremkommer dit beskatningsgrundlag fra og med måned 3. Beskatningsgrundlaget kan ikke blive lavere, men kan forblive uændret eller stige. De nye regler er et resultat af Finansloven for 2020.

Som nævnt ændres beskatningsgrundlaget som følge af de nye regler efter senest 3 måneder. Indledningsvist fastsættes beskatningsgrundlaget, som det fastsatte beskatningsgrundlag ved 1. registrering. Det er også det beskatningsgrundlag som vil fremgå af leasingtilbuddet.

Hvordan betaler jeg beskatning af min firmabil? 

Det er din arbejdsgiver som sørger for, at du løbende betaler skatten sammen med din løn. Det fremgår altså på din lønseddel, hvor meget du betaler i beskatning af din fri bil. Husk at tilføje værdien af din fri bil i din forskudsopgørelse, således den indgår i beregningen af din trækprocent og dit fradrag. Vær også opmærksom på, at du ikke kan få kørselsfradrag, hvis du har fri bil. Læs mere om skattereglerne for fri bil på SKAT’s hjemmeside

Beskatning af firmabil leaset gennem AL Finans

Hos AL Finans har vi gjort det nemt for dig at kende dit præcise beskatningsgrundlag. Har du leaset firmabil gennem AL Finans vil du, når bilen er fire måneder, modtage oplysninger om den nye beregning i e-Boks. Så kan du opdatere dine skatteoplysninger med det nye beskatningsgrundlag. Du behøver ikke selv foretage dig noget for at modtage oplysningerne.

Ny udregning af beskatningsværdi og miljøtillæg pr. 1 juli 2021

Regeringen har besluttet at ændre udregningen af beskatningsværdi og belastningen af miljøtillæg. Ændringerne trådte i kraft fra 1. juli 2021. Der kommer til at være ændringer i beskatningsværdien frem til 2025. 

Herunder ses en oversigt over indfasningen af satserne fra 2021 til 2025. 

Fra 1.juli 2021

2022

2023

2024

2025

Bil med værdi under 300.000 kr. 

24,5

24

23,5

23

22,5

Bil med værdi over 300.000 kr. 

20,5

21

21,5

22

22,5

Miljøtillæg

250

350

450

600

700

Ved den fulde indfasning i 2025 vil der altså være én sats på 22,5% for udregning af beskatningsværdi, samt én sats for miljøtillægget på 700% af bilens ejerafgift.

Har du spørgsmål til ovenstående eller generelt til beskatning af fri firmabil, så er du altid velkommen til at kontakte teknisk konsulent Henry Stripp på hs@al-finans.dk