Beskatning af fri firmabil 

Har du fri firmabil, skal du som privatperson betale SKAT af den.

Beskatning af firmabil 

Hvis du har fået stillet en bil til rådighed fra din arbejdsplads, som du også kører i privat - er der tale om en fri firmabil. Den firmabil skal du som privatperson betale skat af. Beløbet der skal betales, er en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg. Hvor meget du kører i bilen, har ingen betydning for den skat, du skal betale. 

Hvordan betaler jeg beskatning af min firmabil? 

Det er din arbejdsgiver som sørger for, at du løbende betaler skatten sammen med din løn. Det fremgår altså på din lønseddel, hvor meget du betaler i beskatning af din fri bil. Husk at tilføje værdien af din fri bil i din forskudsopgørelse, således den indgår i beregningen af din trækprocent og dit fradrag. Vær også opmærksom på, at du ikke kan få kørselsfradrag, hvis du har fri bil. Læs mere om skattereglerne for fri bil på SKAT’s hjemmeside

Gældende regler for beskatning af fri firmabil

Hvis du får stillet firmabil til rådighed efter 1. februar 2020, skal du være opmærksom på, at der her kom nye regler for beskatning af fri firmabil. Fremadrettet kender man først det reelle beskatningsgrundlag, når bilen er genberegnet efter senest 4 måneder.

Reglerne gælder således kun for biler, som er omfattet af reglerne for genberegning. Reglerne blev indført den 3. oktober 2017 og foretages ved at dokumentere bilens markedsværdi senest når bilen er fire måneder gammel. For at beregne den tekniske nyvognspris, tilbagediskonteres markedsværdien til bilens første indregistreringsdato, og således fremkommer dit beskatningsgrundlag fra og med måned fire. Beskatningsgrundlaget kan ikke blive lavere, men kan forblive uændret eller stige. De nye regler er et resultat af Finansloven for 2020.

Som nævnt ændres beskatningsgrundlaget som følge af de nye regler efter fire måneder. Indledningsvist fastsættes beskatningsgrundlaget, som det fastsatte beskatningsgrundlag ved 1. registrering. Det er også det beskatningsgrundlag som vil fremgå af leasingtilbuddet.

Beskatning af firmabil leaset gennem AL Finans

Hos AL Finans har vi gjort det nemt for dig at kende dit præcise beskatningsgrundlag. Har du leaset firmabil gennem AL Finans vil du, når bilen er fire måneder, modtage oplysninger om den nye beregning i e-Boks. Så kan du opdatere dine skatteoplysninger med det nye beskatningsgrundlag. Du behøver ikke selv foretage dig noget for at modtage oplysningerne.

De nye regler gælder som sagt for alle, der får stillet firmabil til rådighed fra og med den 1. februar 2020 uanset bestillingsdato og uanset om der er tale om en helt ny bil eller en bil, som overtages fra en kollega. Biler som overtages vil dog ikke være omfattet, såfremt første indregistreringsdato ligger før den 3. oktober 2017.

Ny udregning af beskatningsværdi og miljøtillæg pr. 1 juli 2021

Regeringen har besluttet at ændre udregningen af beskatningsværdi og belastningen af miljøtillæg fra 1. juli 2021. Det er et indledende skridt, og ved den fulde indfasning i 2025 vil der være én sats på 22,5% for udregning af beskatningsværdi, samt én sats for miljøtillægget på 700% af bilens ejerafgift.

Pr. 1. juli udregnes den beskatningsværdi, jeres medarbejdere skal pålægges ved anvendelse af firmabil således:

  • 24,5% af de første 300.000,- af beskatningsgrundlaget
  • 20.5% af beskatningsgrundlaget over 300.000,-
  • Miljøtillæg udgør 250% af bilens ejerafgift.

Næste skridt i overgangsordningen tages 1. januar 2022, hvor satserne ændres til:

  • 24% af de første 300.000,- af beskatningsgrundlaget
  • 20% af beskatningsgrundlaget over 300.000,-
  • Miljøtillæg udgør 350% af bilens ejerafgift.