Fakturabelåning

Aktivér dine debitorer og optimér din likviditet. 

Optimér din likviditet med fakturabelåning 

Den factoringløsning de fleste virksomheder anvender, er fakturabelåning. Nogen kalder det debitorfinansiering, men produktet er det samme. Fakturabelåning er finansiering af virksomhedens kortfristede tilgodehavender fra salg. Virksomhedens fakturaer belånes, hvilket frigiver likviditet. Den likviditet kan i stedet anvendes til vækst i virksomheden.

Anvender I fakturabelåning gennem AL Finans, får I frigjort størstedelen af likviditeten i jeres fakturaer med det samme. I sender fakturaen til jeres kunde med kopi til os og vil hurtigt efter modtage den aftalte finansiering. Vi udbetaler typisk 80% af fakturabeløbet inkl. moms til jer samme dag eller førstkommende arbejdsdag. Ved at få dækket størstedelen af et udestående med det samme, sikrer I jer højere likviditet. Derfor er factoring med til at optimere virksomhedens likviditet.

Sådan fungerer fakturabelåning hos os

Det er nemt at være kunde hos AL Finans.

01
Send fakturaer til jeres kunder med kopi til os
I meddeler på fakturaen, at betalingen skal ske til AL Finans.
02
Finansiering udbetales
I modtager senest dagen efter den aftalte forskudsfinansiering 80-90% af fakturabeløbet inkl. moms.
03
AL Finans håndterer fakturaprocessen
Vi medvirker til at følge op på evt. manglende betalinger samt registrere og bogføre indbetalinger.
04
Resterende beløb udbetales
Når fakturaen er betalt, overfører vi det resterende beløb til jer.

Debitorservice

Fakturabelåning er også en debitorservice. Virksomheden kan outsource hele sit debitorbogholderi til AL Finans. Vi håndterer indbetalings- og rykkerprocedurer i forhold til kunderne. Det frigiver ressourcer internt i virksomheden til udvikling og drift.

Hvem har gavn af fakturabelåning?

Fakturabelåning henvender sig til virksomheder, der omsætter for over 10 mio. kr. om året. Det er kun relevant for virksomheder, der sælger produkter eller leverer ydelser til andre virksomheder (business to business). Derudover er det en forudsætning, at du fakturerer dine kunder, når varen eller ydelsen er leveret.

Er du i tvivl om factoring og fakturabelåning er noget for din virksomhed? Så kontakt os - vi vil altid gerne tage en snak om jeres ønsker og behov.

Fakturabelåning vs. bankfinansiering

En virksomhed kan vælge mellem en kassekredit i banken og en factoringløsning som fakturabelåning - eller en kombination af disse. Fakturabelåning kan i mange tilfælde være at foretrække. Særligt hvis banken forlanger et virksomhedspant for at stille kreditten til rådighed. Ved et virksomhedspant er det typisk alle aktiver, der bliver pantsat. Ved factoring er det kun debitorerne der pantsættes. 

Der er desuden en væsentlig omkostning forbundet ved at etablere et virksomhedspant. Der betales p.t. en stempelafgift på 1,5% af virksomhedspantets størrelse samt tinglysningsafgift til staten. Disse omkostninger er ikke fradragsberettigede. Ved etablering af en factoringaftale betales alene tinglysningsafgift til staten. Ved en kredit på 5 mio kr. betyder det en forskel på ca. 75.000 kr.  

Kontakt os

I forbindelse med din forespørgsel, behandler vi dine personoplysninger. Du kan læse mere om AL Finans’ behandling af dine personoplysninger på alfinans.dk/behandling-af-persondata.

Ofte stillede spørgsmål