Hvad betyder den nye lov om vanvidskørsel?

I 2021 trådte en ny lov om vanvidskørsel i kraft. Lær den at kende her.

Ny lov om konfiskering af bil

I marts 2021 trådte en ny lov om vanvidskørsel i kraft.  Den nye lov betyder, at det er blevet nemmere for politiet at konfiskere en bil brugt til vanvidskørsel. Politiet kan (skal) nemlig konfiskere bilen brugt til vanvidskørsel - uanset hvem ejeren er. Dvs. låner du fx din bil til en ven, og denne ven kører vanvidskørsel, så vil din bil stadig blive konfiskeret. Loven gælder for biler, der er både ejet og leaset.

Hvad er vanvidskørsel? 

Der er en klar lovgivning om, hvad der forstås som vanvidskørsel. Ifølge færdsels- og straffeloven betegnes følgende som vanvidskørsel: 

  • En overskridelse af hastighed på mere end 100% ved kørsel med over 100 km/t. Fx hvis du kører 130 km/t et sted hvor du må køre 60 km/t. 
  • Kørsel med en hastighed på 200 km/t og over.
  • Spirituskørsel med en promille på 2,00 og over. 

Udover ovenstående punkter, så bliver det også set som vanvidskørsel, hvis man udøver følgende: 

  • Hensynsløs kørsel der skaber farlige situationer fx ved overskridelse af optrukne spærrelinjer i tæt trafik, eller hvis man kører mod færdselsretningen på motorvej. 
  • Bevidst forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed. Fx ved bevidst at køre mod fodgængere i et fodgængerfelt, eller cyklister på en cykelsti.  

Hvad betyder den nye lov? 

Kort sagt betyder den nye lov, at det nu er nemmere for politiet og staten at beslaglægge og konfiskere biler brugt til vanvidskørsel. Den nye lov gælder også for leasede biler og biler udlånt til andre end bilens ejer. Bilens fører kan blive dømt for overtrædelse af loven med en ubetinget frakendelse af førerretten i minimum 3 år samt en minimumsstraf på 20 dages ubetinget fængsel.

Store økonomiske konsekvenser hvis bilen beslaglægges

Bliver bilen beslaglagt af politiet som følge af vanvidskørsel, vil den blive solgt på auktion. Er der tale om en leaset bil, vil hele provenuet for salg af bilen tilfalde staten. Som leasingselskab vil vi over for leasingtager være berettiget til at kræve erstatning svarende til bilens værdi. Har du en leasingbil, er det derfor en god idé at være ekstra opmærksom på, hvem du låner den ud til. 

Hos AL Finans beder vi derfor vores leasingkunder om at underskrive en tro- og loveerklæring vedr. vanvidsbilisme. I erklæringen skriver man under på, at man ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel, spirituskørsel eller andre grove færdselsforseelser. 

Er din bil lånefinansieret vil den også blive solgt på auktion, men hvis der er tinglyst pant i bilen, respekterer staten denne pantsætning. Det betyder, at vi som finansieringsselskab fra staten vil modtage den del af bilens salgsprovenu, som svarer til størrelsen på det tinglyste pant. Dækker det provenu som vi modtager fra staten ikke restgælden på lånet, hæfter du som låntager for den resterende restgæld.  

Har du spørgsmål til vanvidskørsel? 

Hos AL Finans ønsker vi, at alle kan færdes sikkert i trafikken. Vi tager derfor afstand fra vanvidskørsel. Skulle du alligevel have spørgsmål til, hvad den nye lov for vanvidskørsel betyder for dig? Enten som bilejer, leasingkunde eller bilforhandler, så er du altid velkommen til at kontakte os. 

Relaterede artikler